mandag den 16. marts 2015

Stort tilskud til overskudsstrøm

Ved køb af solcelleanlæg, er der mulighed for tilskud fra staten - i form af en overpris på eventuel overskudstrøm. Slip samtidigt for afgifter og moms på den strøm du selv bruger.

Læs reglerne for tilskud til overskudsstrøm

Solcelleanlæg på max. 6kW inverter til bl.a. private boliger kan få ekstra forhøjet tilskud, som består af en fast salgspris for overskudsstrøm. Afregningsprisen er kr. 1,02 pr. kWh de første 10 år. Fællesanlæg (lav) og boligforeninger kan også søge denne pulje, men ikke virksomheder. Der skal ansøges om tilskud.

Alle andre solcelleanlæg, uanset størrelse og type - tag eller mark - kan få den almindelige forhøjede tilskud. Afregningsprisen er på kr. 0,60 pr. kWh i 10 år og kr. 0,40 de næste 10 år.

Egetforbruget er gratis for dig (ingen afgifter) og indtægten for strømmen er skattefrit op til 7000 kr. om året.

Du sparer pt. 2,25 kr. pr. kWh (landsgennemsnit) af den strøm du selv bruger, mens den bliver produceret. Dette svarer typisk til ca. 40 % af forbruget. Elprisen forventes at stige 5-6% om året, og ender på ca. 8-9 kr. pr kWh om 30 år, hvorimod din solcellepris er fastlåst til omkring 0,55 - 0,60 kr. pr. kWh.

Kun virksomheder og personer med virksomhedsordning kan afskrive hele anlægget over skatten, 25% saldoafskrivning. Virksomheder kan IKKE få del i tilskudspuljerne (1,02/kwh).

God solcelleøkonomi

Ovenstående regler giver en god økonomi i et solcelleanlæg med ca. 10 års tilbagebetalingstid, og en forrentning ca. 10%.

Nye regler for solceller er trådt i kraft.

Ansøgning til "puljeordningerne" åbner idag. Klimaministeriet, Energiministeriet og Bygningsministeriet meddelte den 5. februar, at de nye regler om forhøjet støtte til solcelleanlæg træder i kraft 11. februar 2015.

EU godkendte sidste 2014 danske regler om forhøjet afregning til solcelleanlæg, hvilket vil sige at reglerne kan træde i kraft nu.

For solcelleanlæg gælder disse nye regler:

1) Eksisterende solcelleanlæg, som er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere (de såkaldte overgangsordninger). Ansøgninger til overgangsordningerne åbnede 11. februar kl. 10. Hvis man er berettiget til forhøjet pristillæg, vil man få det, uanset om man søger 11. februar eller senere - "først til mølle-princippet" gælder ikke for overgangsordningerne.

2) Boligforeninger, solcellelaug og private, der har planer om at anskaffe solcelleanlæg, hvis de kan få del i pulje-ordningen. Ansøgning til puljeordningerne åbner idag kl. 10.00. Puljerne vil blive fordelt efter princippet først til mølle.

Sådan søger solcelleejere

Energinet.dk har åbnet for ansøgninger via et elektronisk ansøgningsmodul, som kan tilgås via login med NemID. Der er desuden offentliggjort blanketter.

Det er nødvendigt at sikre al nødvendig dokumentation før start på ansøgning.

lørdag den 12. juli 2014

Tagsten som solceller

Tagsten som solceller. En mulighed mange vel har ventet på. Det har ikke altid været kønt med solcelle-beklædte tage - hverken farvemæssig eller for valg af tagtype. Men nu kan man få solceller formet som tagsten. Muligheden her er, at få et tag uden gennembrydninger i flisen - og samtidig effektiv i form af solcellerne. Den første af sin art er Sole Power Tile. De smarte solceller kombineres med en præmietagdækning. Således er det ikke længere nødvendigt at foretage valgene - om bæredygtighed eller ej. Tagsten som solceller giver nemlig nu et pænt tag - enten med blå glaserede fliser, klassiske jordovn nuance fliser eller en anden - der tilmed er miljøvenlig.

fredag den 15. marts 2013

Solcelleanlæg til Erhvervsvirksomheder

I henhold til den nye lov omkring solceller kan erhvervsvirksomheder nu med fordel anskaffe sig solcelleanlæg. Grænsen på 6kW er blevet fjernet. For private solcelleanlæg var der tilbagebetalingstider ned til 6 år. Nu har således også erhvervsvirksomheder mulighed for at opnå en tilbagebetalingstid med kort åremål.

Anvend Solen som energien i produktionen

Hidtil var det en mulighed at "opmagasinere" solenergien på nettet - for at anvende energien på et senere tidspunkt i løbet af året. Med regeringens nyeste solcelleudspil er reglerne ændret fra at nettomålerordningen er årsbaseret til at være en timebaseret afregning.

Hvis et solcelleanlæg producerer 10 kWh på en time og hvis der eksempelvis kun forbruges 5kWh i samme periode, ja så forbruges de 5kWh uden det skal afregnes med afgift til staten. De 5kWh sælges til el-selskabet til en afregningspris på kr. 1,30 pr kWh - vel at mærke for solcelleanlæg der er sat i drift i 2013.

Som nævnt ovenfor var det tidligere muligt at lagre de 5kWh på elnettet for at bruge dem senere - uden at betale yderligere til staten. Således var det principielt tidligere muligt at få en pris på kr. 2,20 pr. kWh for de 10 kWh.

Efter ny ordning vil det sige at jo flere kWh man indenfor en time bruger af egen solcelleproduktion, jo bedre er investeringen.

Afregningsprisen for solceller

Forudsat at solcelleanlægget er installeret i 2013 vil afregningsprisen på kr. 1,30 kWh opnås i 10 år. Den pris nedjusteres gradvist efter 5 år til kr. 0,60 pr. kWh. Eksempelvis betyder det at for et solcelleanlæg installeret i 2014 vil det være muligt at opnå kr. 1,16 pr. kWh i 10 år og så fremdeles frem til år 2022.

mandag den 10. december 2012

Fjern sneen fra dine solceller

Brug en kost og fej sneen af dine solcelleelementer. Solcelleanlægget producerer ikke strøm hvis elementerne er dækket af sne.

Vær tidligt opmærksom på snefald der dækker solcelleelementerne. Få sneen fjernet med en kost så tidligt som muligt og mens det er let at fjerne. Vær opmærksom på at vejrskifte kan få sneen til at smelte ved sol og fryse til igen ved frost og så har du balladen med is på elementerne.

Ofte går det jo helt af sig selv. Men is med sne ovenpå gør altså at din strømproduktion sænkes. Solcelleelementerne skal holdes frie og tørre og tilgængelige for solens stråler.

Overfladerne på solcellerne er meget robuste og kan tåle al slags vejr. Derfor kan du godt bruge en hård kost med stive børster, så al sneen fjernes. Men hold dig til at børste sneen væk. Brug ikke nogen form for rengøringsmidler.

lørdag den 17. november 2012

20 år med uændrede vilkår for Solcelleanlæg

Klima- og energiminister Martin Lidegaard lyttede til kritikken og gav yderligere støtte til installerede solcelleanlæg.

Torsdag den 15. november 2012 faldt aftalen om fremtidens støtteordning til solceller på plads. Efter kritik og pres fra de borgerlige partier har energiministeren fordoblet overgangsperioden fra 10 til 20 år.

Det betyder for solcelleejere der har investeret i solceller, at med de med overgangsperioden på 20 år vil få investeringen hjem. Og herud over vil de få en solid forrentning af deres investering.

For de der fremover ønsker at investere i solcelleanlæg få derimod dårligere vilkår og gøres mindre fleksibelt.

For boligforeningere og virksomheder bliver det ligeledes mere fordelagtigt at investere i solcelleanlæg.

Pengene til den ny solcelleaftale er delvist hentet fra en planlagt udbygning af havvindmøller.

fredag den 16. november 2012

Husk håndværkerfradaget ved nyt Solcelleanlæg

Bruger du standardmetoden til skattemæssig opgørelse af overskuddet af dit solcelleanlæg, kan du trække udgift til installation fra i henhold til reglerne om håndværkerfradraget.

Den billige strøm gør det pt. uhyre populært at opsætte solcelleanlæg. Se det i villakvarterer, på boligbokke, offentlige bygninger, på stalde og andre landbrugsbygninger.

Men ikke nok med at strømmen bliver billig. Skattereglerne spiller i høj grad en rolle.

Du bliver som ejer af solcelleanlæg selvstændig erhvervsdrivende i det øjeblik dit solcelleanlæg tilsluttes forsyningsnettet. Således skal der foreligge regnskab over udgifter og indtægter der vedrører solcelleanlægget.

Der er 2 modeller til opgørelse af resultatet:
  1.  Den almindelige regnskabsmetode 
  2.  Den særlige standardmetode.
I den almindelige regnskabsmetode handler det om opstilling af et ordinært driftsregnskab for solcelleanlægget. Her betales skat af et overskud. Underskud kan modregnes i anden indkomst. Indtægter, herunder værdi af strømforbrug, er en skattepligtig indtægt. Udgifter er fradragsberettigede eller afskrivningsberettigede.

Standardmetoden er en skematisk ordning med formål at forenkle opgørelsen af det skattemæssige resultat for husejeren. Metoden indebærer at det skattemæssige resultat opgøres som 60% af de indtægter, der udgøre mere end et bundfradrag på kr. 7.000,-. Her er ikke fradrag for udgifter, da disse dækkes af den skattefrie del af indtægterne.

Iht. Finansloven for 2013 forlænges håndværkerfradraget ikke. Så frem til udgangen af 2012 er muligheden stadig åben. Således kan et ægtepar fratrække udgifter til håndværkerlønninger op til kr. 30.000,-. Fortjenesten vil være ca. 10.000,- netto.

Følg med i skattereglerne på området og få det afklaret når du rådfører dig med din forhandler af solceller, solcelleleverandør, SKAT eller eventuelt din revisor.